Warning: Undefined array key "all" in /home/aigel4/ftp/milamedia.pl/aktualnosci.php on line 33
2023-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF


2022-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF.


2021-07-28

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2021-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych do KNF https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/


2019-01-03

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2017-04-03

Do 30 kwietnia 2017r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2017. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2016r.


2016-12-28

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP, rocznych/kwartalnych do KNF oraz Rzecznika Finansowego. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2016-04-01

Do 30 kwietnia 2016r biura usług płatniczych mają obowiązek złożenia do KNF informacji BUP o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru KNF za I półrocze 2016. Zaliczki należy wpłacić w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Przypominamy także o konieczności złożenia do KNF deklaracji rozliczeniowej za 2015r. oraz raportu do KNF o kwocie transakcji płatniczych zrealizowanych w I kwartale 2016r.


2016-01-05

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i rocznych/kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


2015-06-30

Przypominamy o terminie składania sprawozdań półrocznych do NBP i raportów kwartalnych do KNF. Wzory dokumentów, zakres raportowania i adresy korespondencyjne podane zostały na naszym forum.


zobacz wszystkie >>