WymaganiaKogo szukamy:
  • osób z gotowością do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
  • pośredników kredytowych, ajentów pocztowych, biur ogłoszeń, handlowców, agentów ubezpieczeniowych, samodzielne biura usług płatniczych, instytucji płatniczych, agencji bankowych,
  • osób przedsiębiorczych, zaangażowanych i uczciwych.
Warunki podjęcia współpracy:
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (przedstawienie dokumentów: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, NIP, Regon, ksero zaświadczenia o niekaralności, ksero dowodu osobistego, zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i US,)
  • lokal (własny lub dzierżawiony),
  • uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych w KNF, podpisanie umowy współpracy i zakup licencji.