Dochodzenie OdszkodowańWystępujemy w imieniu poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń w sprawach dotyczących likwidacji szkód - tzn wypłacenia poszkodowanym należnego im odszkodowania. Pomożemy, jeśli ubezpieczyciel wypłacił za małe odszkodowania lub w ogóle odmówił jego wypłacenia. Zgłaszamy również roszczenia do firm ubezpieczeniowych.

Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. W imieniu poszkodowanego ustalimy rozmiar szkody oraz wartość odszkodowania dla wszystkich rodzaju szkód, począwszy od szkód w pojazdach, poprzez straty majątkowe, aż do roszczeń osobowych związanych ze śmiercią osoby bliskiej, z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu i zadośćuczynieniem za ból i cierpienia.

Jeśli:
 • zostałeś POSZKODOWANY w wypadku samochodowym lub doznałeś obrażeń podczas kolizji drogowej
 • miałeś wypadek poza domem? Nie z Twojej winy?
 • ODMÓWIONO Ci wypłaty odszkodowania
 • byłeś pasażerem sprawcy wypadku
 • od wypadku nie minęło więcej niż 10 lat
 • bliska ci osoba zginęła w wypadku
 • Wypłacono Ci ZBYT MAŁE ODSZKODOWANIE
 • długo oczekujesz na decyzje towarzystwa ubezpieczeniowego
 • czujesz się bezradny i oszukany przez ubezpieczyciela
 • już dostałeś odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej po wypadku

... a może dotyczy to twoich znajomych lub przyjaciół?
Nasza oferta jest skierowana do ludzi którzy:
 • nie mają czasu lub nie chcą go tracić na ZBĘDNE PROCESY SĄDOWE,
 • których NIE STAĆ na opłacenie dobrego adwokata,
 • chcą uwolnić się od prowadzenia WSZELKICH FORMALNOŚCI i BIUROKRACJI,Zostaniemy Twoim pełnomocnikiem i odzyskamy należące Ci się odszkodowanie. Nasze wynagrodzenie to prowizja od kwoty uzyskanej dla naszego Klienta W Twoim imieniu wystąpimy o:
 • Odszkodowanie za pożar, kradzież, powódź, zalanie, huragan, wybuch, wandalizm
 • Odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone
 • Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony pojazd
 • Zwrot kosztów pogrzebu, rentę alimentacyjną
 • Zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rentę na zwiększone potrzeby, utracone zarobki
 • Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
 • Wiele innych możliwych roszczeń
 • ODZYSKAMY TWOJE ODSZKODOWANIE! SPECJALIZUJEMY SIĘ W UZYSKIWANIU NAJWYŻSZYCH ODSZKODOWAŃ I NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH