Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy wypełnić formularz kontaktowy, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem i przedstawi szczegóły oferty.

Adres siedziby firmy:
MilaMedia Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 13
75-684 Koszalin


888-234-358
693-629-866
biuro@milamedia.pl
bilon@milamedia.pl


Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000240449, NIP: 669-240-81-33, REGON: 320090981